BROSTEINSBYGGERNE

Bærekraftsmål nr 17 handler om å samarbeide for å nå målene. For å nå våre sosiale bærekrafts mål og tilby våre tjenester er vi helt avhengig av samarbeid med kommune, frivillige og næringsliv. Vi er så heldig å ha bedrifter i Tønsberg og Vestfold som stiller opp og bidrar til vårt arbeid. Disse kaller vi brosteinsbyggere og her er en oversikt over alle våre bidragsytere:

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE – 150.000,-

SAMARBEIDSPARTNERE – 100.000,-

STØTTEPARTNERE – 50.000,-

BROSTEINSBYGGERNE 5000 – 10000,-